ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း

ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္း

ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္း

အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ား

1/4

ပညာေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား

Ducks image

Ducks

DUCKS သည္ Toddler မွ Year 2 (အသက္ ၂ နွစ္ မွ ၇ နွစ္) ကေလးမ်ားျဖစ္ျပီး ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈ၊ နားေထာင္စြမ္းရည္၊ ျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္စြမ္းနွင့္ ဇြဲလံု ့လ စသည္တို ့ကို စတင္သင္ၾကားေပးပါသည္။
Junior School image

Junior School

Star City ၏ Junior School သည္ Year 3မွYear 6 ျဖစ္ျပီး Pun Hlaing ေက်ာင္းမွာ Year3မွYear 5 အထိ ျဖစ္ပါသည္။ Pun Hlaing ၏ Year 6 ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Middle school တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Senior School image

Senior School

Star City ေက်ာင္းဝင္း၏ Senior School သည္ Year 7 ၊ Year 8 မွသည္ Year 13 အထိ တစ္နွစ္စီ တိုးခ်ဲ့ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ဝန္ထမ္းမ်ား

  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ားအေၾကာင္း ဆက္လက္ ေလ့လာပါ။

အခမ္းအနားပြဲမ်ားႏွင့္ & ျပကၡဒိန္

 • 21
  Jun 2018
 • 22-23
  Jun 2018
 • 28
  Jun 2018
 • 14-15
  Aug 2018
 • 14
  Aug 2018
 • အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ား

  Dulwich College Yangon အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ေက်ာင္းဝန္း (၂)ခု အထိရွိလာခဲ့ကာ အသက္ ၂ ႏွစ္မွ ၁၃ ႏွစ္ အရြယ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ စာသင္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအထိပါ တက္ေရာက္နိုင္သည္အထိ တိုးခ်ဲ့ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အေၾကာင္းအရာ
ပန္းလႈိင္အိမ္ရာ
ပန္းလိႈင္အိမ္ရာသည္ ၆၅၀ ဧကက်ယ္ဝန္းေသာ အိမ္ရာတစ္ခုျဖစ္ျပီး လႈိင္ျမစ္ ႏွင့္ ပန္းလႈိင္ျမစ္ေဘးတြင္ တည္ရွိကာ အိမ္ျခံေျမက်ယ္က်ယ္ႏွင့္ သီးသန္ ့ေနခ်င္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာေဆး႐ုံ ၊ ၁၈ က်င္းပါရွိေသာေဂါက္ကြင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ Spa တစ္ခုတို ့ျဖင့္ လွပစြာတည္ေဆာက္ထားေသာ အဆင့္အတန္းျမင့္ အိမ္ရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အေၾကာင္းအရာ
ၾကယ္စင္အိမ္ရာ
ၾကယ္စင္အိမ္ရာသည္ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိေသာ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာတစ္ခုျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထဲ မွ ကားျဖင့္လာေရာက္မည္ဆိုပါက ၂၅ မိနစ္ခန္႔သာ ၾကာျမင့္ပါသည္။ ၾကယ္စင္အိမ္ရာသည္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ေသာဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ေရကူးကန္ ႏွင့္ ကြင္း ၉ က်င္းပါ ေဂါက္ကြင္းတစ္ခုတို ့ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။