Virtual Tour

Dulwich College Yangon ၏ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Dulwich College International (DCI) မိသားစုေက်ာင္းမ်ားသို႔ စတင္ခ်ိတ္ဆက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ Star City ေက်ာင္းဝင္းကို ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သင္ယူမႈဆိုင္ရာခံယူခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ ေဖာ္ညႊန္းမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အသိဥာဏ္ပညာဆုိင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရွးရႈ႕၍ ပညာေရးဆုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Star City ေက်ာင္းဝင္းတစ္ခုလံုးကို ျမန္မာ့လက္မႈပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အဦးမ်ားကို ရည္ညႊန္းလ်က္ ဝါးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သဘာဝအေလ်ာက္ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုအေျခခံကာ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္းမ်ားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းဝင္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ရုပ္ပံုခရီးစဥ္ကိုလည္း ေအာက္တြင္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။

Star City ေက်ာင္းဝင္းသည္ ၿမိဳ႕ထဲမွ ကားျဖင့္ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ အကြာအေဝးတြင္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအႀကိဳအပို႔ ဘက္စ္ကားမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အဓိကေနရာမ်ားသို႔ ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ယခုလက္ရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Star City ေက်ာင္းဝင္း၌ မူႀကိဳကေလးမ်ားမွ Year 10 ကေလးမ်ားအထိ တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ Year 13 (အသက္ ၁၇ ႏွစ္) ထိ ကေလးမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္သည္အထိ ႏွစ္စဥ္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္း၌ DUCKS (Early Years) ၊ Junior School ႏွင့္ Senior School ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ မူႀကိဳတန္းမွ Year 10 အတန္းထိ အတန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Star City ေက်ာင္းဝင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူတူ စာသင္ႏွစ္တစ္ခုလံုးတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲ၊ ျပပြဲ၊ အားကစားပြဲမ်ားတြင္ အတူတကြ ခ်စ္ခင္စြာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကပါသည္။