ေနာက္သို႔

ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီးမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ Star City ေက်ာင္းဝင္းသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး Andrew Patrick သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ၿပီးစီးလုနီးၿပီျဖစ္ေသာ ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Daryl Orchard ၊ ပေရာဂ်က္ ဒါ႐ုိက္တာ Richard Barnard တို႔ႏွင့္အတူ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေသာ သံအမတ္ႀကီးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ Dulwich College Yangon ၏ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုအသစ္၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားစြာ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

သံအမတ္ႀကီးသည္ ခရီးစဥ္ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ “ဒီေက်ာင္းဝင္းမွာ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ သင္ေထာက္ကူ အေဆာက္အအံုေတြဟာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ၾကားေရး သင္ေထာက္ကူ အေဆာက္အအံုေတြျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ ယံုမွားသံသယျဖစ္စရာမရွိပါဘူး။ ၾကယ္စင္အိမ္ရာထဲမွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အေကာင္းဆုံးေက်ာင္းေတြထဲက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အရမ္းကို ဝမ္းေျမာက္ေက်နပ္မိပါတယ္။ Dulwich College က အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွာ အရမ္းကို နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သလို သူတို႔ဖြင့္လွစ္တဲ့ ေနရာတိုင္းက ေက်ာင္းတို္င္းဟာလည္း ေကာင္းသတင္းနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားပါတယ္’ ဟု မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

DCY အဖြဲ႔၏ ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ စတင္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အလုပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၎သည္ “Dulwich ဟာ ေဒသခံအသုိင္းအဝိုင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ဖို႔၊ ေဒသခံေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔၊ မိမိတို႔ေက်ာင္းမွာ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသာမက အျခားေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုပါ Dulwich College ရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးေတြကို ျဖန္႔ေဝေပးဖို႔အတြက္ အစြမ္းကုန္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။