ေနာက္သို႔

Battle of the Books ျပိဳင္ပြဲတြင္ Dulwichေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္ျမင္မႈသရဖူေဆာင္းခဲ့

ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ ေသာၾကာေန႔က ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းမွ Year 5,6 ႏွင့္ 7 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ International School of Yangon (ISY) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္ေသာ ‘Battle of the Books’ (စာအုပ္မ်ား၏ စစ္ပြဲ)ၿပိဳင္ပြဲကို ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုၿပိဳင္ပြဲသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ Michael Morpurgo, Cornelia Funke ႏွင့္ Michelle Paver အစရွိသည့္ ကြဲျပားေသာစာေရးဆရာမ်ား၏ မတူညီေသာ စာအုပ္ (၁၁)အုပ္ကို (၃)လၾကာ ဖတ္ရႈေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ စာအုပ္(၁၁)အုပ္လံုးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားပါဝင္ၿပီး လြယ္ကူေသာေမးခြန္းမ်ား လံုးဝမပါဝင္ပါ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းမွ အဖြဲ႕(၂)ဖြဲ႕ စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ရွိအျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ အဖြဲ႕ (၅)ဖြဲ႕ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ Dulwichမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ထိပ္ဆံုးမွ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အသင္း၂သင္းသည္ ပထမႏွင့္ ဒုတိယေနရာမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအားလံုး၏ ထူးခြ်န္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားေၾကာင့္ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ျပိဳင္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဖတ္ရႈမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ ေအာင္ျမင္မႈအစစ္ကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စာအုပ္တစ္အုပ္လွ်င္ တစ္ပတ္ႏႈန္းျဖင့္ ၃လဆက္တိုက္ ဖတ္ရႈခဲ့ၾကျခင္းမွာ ထိုအဆင့္ရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အလြန္အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ဆရာတိုင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာပင္ျဖစ္သည္။