ေနာက္သို႔

DCY ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္က်င္းပ

ျမန္မာတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို အေလးထား ဂုဏ္ျပဳေသာအေနျဖင့္ Dulwich College Yangon ၏ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။ သီတင္းကၽြတ္ပြဲကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး Dulwich ၏ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ စီးပြားဘက္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ေပ်ာ္ရႊင္စရာအခ်ိန္ေလး ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ တက္ၾကြေသာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေန႔လည္ခင္းေလးကို တကယ့္ကို အမွတ္တရျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ Dulwich College Yangon တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူသည္သာ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိဘအသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္ေသာ the Friends of Dulwich (FoD) မွလည္း ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တြင္ အကုန္လံုးမွ သေဘာက်ၾကေသာ raffle ဆုမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ Dulwich College Yangon ၏ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းမွ အားလံုးကို ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ သီတင္းကၽြတ္ေလးျဖစ္ပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္လုိက္ပါသည္။