ေနာက္သို႔

Dulwich College Yangon ၏ ေဂါက္ရိုက္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ Sky နံပါတ္ ၈ ေနရာရရွိ

Dulwich College Yangon သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားျဖစ္သည့္ Min Than Lwin Aung (Sky) ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို အထူးပင္ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူစြာ ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

သူသည္ ေဂါက္ရိုက္ကစားနည္းျဖင့္ အားကစားပညာသင္ဆုကို ရရွိထားသူျဖစ္ၿပီး Dulwich တြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အထူးေလ့က်င့္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကာ ႀကိဳးပမ္းေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးမီက ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ International Golf Cup 2019 (14 years old vs Men) ၿပိဳင္ပြဲတြင္ Sky သည္ နံပါတ္ ၈ ေနရာကိုရရွိခဲ့ၿပီး အံ့ၾသစရာေကာင္းေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ Dulwich College Yangon ၏ မိသားစုဝင္မ်ားမွ Sky ၏ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူမိပါသည္။