ေနာက္သို႔

2019 Rugby ကမၻာ့ဖလား အတြက္ Dulwich ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဂ်ပန္သို႔သြားေရာက္

Dulwich College Yangon မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Rugby ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ Tokyo Sports Square တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Australia ႏွင့္ Wales တို႔၏ ၿပိဳင္ပြဲကို စိတ္ဝင္စားစြာ ၾကည့္ရႈ႕ခဲ့ၾကပါသည္။ ယိုကိုဟားမားၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ Cosmo World ႏွင့္ Cup Noodle Museum မ်ားဆီသို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ထုိတစ္ေန႔တာ ခရီးစဥ္သည္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းလွပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Keio High School ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္လည္း rugby ကစားခဲ့ၾကၿပီး အျခားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုရင္း ေပ်ာ္ရႊင္စရာအခ်ိန္ေလးမ်ား ကုန္ဆံုးခဲ့ၾကပါသည္။