ေနာက္သို႔

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေသာ ကမာၻ ့အဆင့္မီ အားကစားကြင္းမ်ား

Star City ေက်ာင္းဝင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ အားကစားကြင္းသည္ ၿပီးစီးလုနီးပါးျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ကမၻၻာ့အဆင့္မွီေသာ ထိုအားကစားကြင္းတြင္ အိုလံပစ္အ႐ြယ္အစားရွိေသာ ေရကူးကန္၊ ေလ့က်င့္ေရး ေရကူးကန္၊ ေဘာလုံးႏွင့္ rugby ကစားကြင္း၊ အေျပးေလ့က်င့္ကြင္း၊ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ႏိုင္ေသာ မိုးလုံေလလုံ အားကစားခန္းမ၊ အကခန္းမ၊ နားေနခန္းမ်ား ႏွင့္ တန္းနစ္ကြင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ထိုအားကစားကြင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပထမဦးဆုံးေသာ အားကစားကြင္းျဖစ္ၿပီး ကြၽႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းဝင္းႏွစ္ခုလုံးမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေလ့က်င့္ကစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ယုံၾကည္သည့္ ျပည့္စုံေသာ ေအာင္ျမင္မႈဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈသည္ သာမကဘဲ စာသင္ခန္းျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည့္ အားကစားမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈရွိလာေစၿပီး စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကိုလည္း လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို အေကာင္းဆုံးေသာ အားကစားကြင္းမ်ားတြင္ အားကစားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္၊ ဂီတႏွင့္သ႐ုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအရာမ်ားတြင္လည္း အေကာင္းဆုံးကိုသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ထိုအားကစားကြင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ အပတ္စဥ္ ၾကာသပေတးေန႔ မနက္ ၈ နာရီတိုင္း ေက်ာင္း၏ ဧည့္ႀကိဳဌာနမွ စတင္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
ေက်ာင္းသို႔လည္ပတ္ၾကည့္ရႈရန္ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါလင့္(ခ္) တြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္း၏ ဖုန္းနံပါတ္ျဖစ္ေသာ ၀၉၉၆၆၄၄၂၃၀၁၅ သို႔ ဆက္သြယ္ကာ လည္ပတ္မည့္အခ်ိန္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။