ေနာက္သို႔

Step-In Step-Up GAP Kids Programme at Dulwich College Yangon

ၿပီးခဲ့ေသာ စေနေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Gap Kids အစီအစဥ္ (၁၀ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ထိ) ႏွစ္ခုအား အတူတကြေပါင္း၍ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ နံနက္ခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိန္းကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာမႈကို ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ စကၤာပူအဖြဲ႕ ‘Days for Girls International’ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဟာေျပာပြဲတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ မိန္းကေလးမ်ားမွာ သန္လ်င္ရွိ Victory Childrens’ Home ႏွင့္ လႈိင္သာယာရွိ ကၽြႏ္ုပ္ေက်ာင္းအနီးအနားရွိ ေက်းရြာမ်ားမွျဖစ္ပါသည္။

ဤအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္းအား https://www.daysforgirls.org တြင္ ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုးသည္ ၃ ႏွစ္တာ ၾကာရွည္ခံရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ၎တို႔ လက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ လွပေသာ Dfg kit bags မ်ားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္စြာ လာေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔အျပင္ ကေလးမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ သံစံုတီးဝိုင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး Mr Graham Horton ႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္သက္စြာ သီဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

အရြယ္ႀကီးကေလးမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Gap Kids အကဆရာ အသစ္ Avegane Antcliffe ၏ Hip Hop ကကြက္မ်ားကို အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ လုိက္ကႏုိင္ၿပီး ကေလးအငယ္ေလးမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည့္ KS1 ျပင္ပဧရိယာတြင္ အခမဲ့ကစားပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

အျမဲတမ္းလိုပင္ Aden အဖြဲ႕သည္လည္း အံ့ဖြယ္ေကာင္းလွစြာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပြဲေလးအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရံုတင္မကပဲ ေန႔လည္စာအတြက္ Star City မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းအထိ ေန႔လည္စာမ်ားကိုလည္း သယ္ယူလာေပးပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္အစြန္အဖ်ားရွိ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရန္အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာ အခြင့္အေရးေကာင္းေလးျဖစ္ခဲ့သည့္ နံနက္ခင္းေလးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ Fortune TV မွလည္း ဤပြဲေလးကို ရိုက္ကူးသြားခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ရုပ္သံလိုင္းတြင္ မၾကာခင္ျမင္ေတြ႕ရႏုိင္ပါမည္!