ေနာက္သို႔

Dulwich Singapore တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ နိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ား၏ ေရကူးျပိဳင္ပြဲ

မၾကာေသးမီက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ Star City ေက်ာင္းဝင္း ႏွင့္ ပန္းလိႈင္ ေက်ာင္းဝင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၈ ေယာက္ သည္ Dulwich College ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ေရကူးျပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ စကၤာပူနိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္ Dulwich Colleges ဆိုးလ္၊ စူးက်ိဳး ႏွင့္ စကၤာပူ ေက်ာင္းမ်ား မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအျပင္ အျခားေသာ စကၤာပူနိုင္ငံရွိ  နိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္အတူ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး အဆိုပါ ျပိဳင္ပြဲသည္ အလြန္ေအာင္ျမင္ေသာ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားအားလံုး ၂၅ မီတာ breaststroke, ၂၅ မီတာအလြတ္ကူး ႏွင့္ လက္ဆင့္ကမ္းကူးသည့္ ျပိဳင္ပြဲ (၃) ခု လံုးတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး ေက်ာင္းသားတိုင္း ဆုတံဆိပ္မ်ား ဆြတ္ခူးခဲ့ျပီး ရန္ကုန္သို႔ ေလးလံေသာ ဆုတံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အထူးေဖာ္ျပလိုသည္မွာ လက္ဆင့္ကမ္းကူး အသင္းမွ ေရႊတံဆိပ္ဆု ရရွိျခင္း ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ား အတြက္ ေတာ့ အားကစားျပိဳင္ပြဲတစ္ခု မွ ပထမဆံုး ဆုတံဆိပ္ ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ဇြဲလံု႔လ အားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္ Dulwich ရန္ကုန္မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားသည္ ထူးခြ်န္ေသာ ေက်ာင္း၏ ဂုဏ္ကို ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ပြဲကိုလည္း ထပ္မံသြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ေမ်ွာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။