ေနာက္သို႔
Jeanette Elder photo

Jeanette Elder

Music Teacher

Jeanette သည္ Dulwich College Yangon ၏ ေက်ာင္းဝင္းႏွစ္ခုလံုးတြင္ ဂီတဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ သူမသည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ Royal Schools of Music မွ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး အဂၤလန္ႏုိင္ငံ University in Oxford မွ ပညာသင္ၾကားေရးလက္မွတ္ကိုလည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ Jeanette သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ျပည္နယ္၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ကဗ်ာႏွင့္ ဂီတဆရာအျဖစ္ သင္ၾကားေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Dulwich College မိသားစု၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရျခင္းအတြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူေနၿပီး ေက်ာင္းဝင္းႏွစ္ခုလံုးတြင္ လုပ္ကိုင္ရသည္ကိုလည္း သူမႏွစ္သက္ပါသည္။ Jeanette ႏွင့္ သူမ၏ ခင္ပြန္းတို႔သည္ အာရွတြင္ ေနထုိင္စဥ္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအား သြားေရာက္ေလ့လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။


Previous 24/47 Next