ေနာက္သို႔
Mark Vincent photo

Mark Vincent

Year 5 Class Teacher and Digital Leader, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Maek Vincent သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ Dulwich College Suzhou (DCSZ) တြင္ Key Stage 2 ဆရာ အျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနရာမွ က်ြန္ုပ္တို႔ေကာလိပ္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Mark သည္ Aberystwyth University in Wales (UK) မွ ေက်းလက္ေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္ျဖင့္ သိပၸံဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူသည္ PGCE ကို အဆင့္ျမင့္ မူႀကိဳပညာေရးအထူးျပဳျဖင့္ Hull University မွ ရရွိထားပါသည္။ Mark သည္ Dulwich College ရန္ကုန္သို႔ မပူးေပါင္းမီ အဂၤလန္၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ကာတာ ႏွင့္ တရုတ္ျပည္တို႔တြင္ ၁၀ႏွစ္တာ စာသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ သူသည္ မူႀကိဳတန္းမွစ၍ အထက္တန္း KS2 အထိ သင္ၾကားေပးခဲ့ဖူးေသာ မ်ားျပားေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Markသည္ သူ၏အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို လိုက္စားေလ့ရွိၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္စဥ္က ေရွးေဟာင္းကားမ်ားကို မူလအတိုင္းျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။


Previous 22/31 Next