ေနာက္သို႔
Mark Vincent photo

Mark Vincent

Year 5 Class Teacher and Digital Leader, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Mark Vincent သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ Dulwich College Suzhou (DCSZ) တြင္ Key Stage 2 ဆရာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနရာမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေကာလိပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Mark သည္ Aberystwyth University in Wales (UK) မွ ေက်းလက္ေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္ျဖင့္ သိပၸံဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူသည္ Hull University မွ PGCE အား အဆင့္ျမင့္ မူႀကိဳပညာေရး အထူးျပဳျဖင့္ ရရွိထားပါသည္။ Mark သည္ Dulwich College Yangon သို႔ မပူးေပါင္းမီ အဂၤလန္၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ကာတာႏွင့္ တရုတ္ျပည္တို႔တြင္ ၁၀ ႏွစ္တာ စာသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ သူသည္ မူႀကိဳတန္းမွစ၍ အထက္တန္း KS2 အထိ သင္ၾကားေပးခဲ့ဖူးေသာ မ်ားျပားေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Mark သည္ သူ၏ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားေလ့ရွိၿပီး အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္စဥ္က ေရွးေဟာင္းကားမ်ားကို မူလအတုိင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။


Previous 30/47 Next