ေနာက္သို႔
Xiaoye (Leafy) Yan photo

Xiaoye (Leafy) Yan

Mandarin Teacher, Pun Hlaing Campus

Leafy သည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဘာသာရပ္ျဖင့္ ဥပေဒဘြဲ႕ကို တရုတ္အေရွ႕ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ ဥပေဒတကၠသိုလ္ ( East China University of Political Science and Law) မွ ရရွိထားပါသည္။ သူမသည္ PGCE သင္ၾကားမႈလက္မွတ္ကိုလည္း University of Buckingham (UK)မွ ရရွိထားပါသည္။ Leafyသည္ မေလးရွားရွိ Marlborough College ရွိ တရုတ္ဘာသာစကားဌာန၏ တည္ေထာင္သူ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ သူမ၏သင္ၾကားမႈသက္တမ္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ Leafy သည္ IGCSE ႏွင့္ IB DP စာေမးပြဲအဆင့္မ်ားအပါဝင္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအရြယ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ေယာဂက်င့္ျခင္း၊ အားကစားရံုသို႔သြားျခင္း၊ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း၊ ေတာင္တက္ျခင္းႏွင့္ (အပၸမာဒ)တရားရႈမွတ္ျခင္းတို႕ကို ႏွစ္သက္ပါသည္။


Previous
33/33