ေနာက္သို႔
Anna Ravenscroft photo

Anna Ravenscroft

Science Teacher, Year 8/9 Teacher and KS3 Coordinator, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Anna Ravenscroft သည္ လန္ဒန္ရွိ Imperial College မွ ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္ျဖင့္ သိပၸံဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး Dulwich College ရန္ကုန္တြင္ သိပၸံဘာသာကို သင္ၾကားျခင္းသာမက key stage 3 ၏ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ သူမသည္ College of Law မွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိထားၿပီး အဂၤလန္တြင္ရွိေသာ Canterbury Christ Church University မွလည္း သူမ၏ PGCE လက္မွတ္ကို ရရွိထားပါသည္။ Anna သည္ လန္ဒန္ရွိ Institute of Education မွ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႕ကိုလည္း ရရွိထားပါသည္။ သူမသည္ အလယ္တန္းသိပၸံဘာသာရပ္ကို ၇ ႏွစ္တာ ကာလခန္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္ကိုလည္း A level ႏွင့္ IB Diploma level အထိ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ Anna သည္ ယခင္က El Salvador တြင္ သိပၸံဘာသာရပ္၏ လက္ေထာက္ဌာနမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထုိရာထူးမတုိင္ခင္တြင္ လန္ဒန္၌ Year 13 ၏ အတန္းပိုင္ဆရာမအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ အေျပး၊ ဘာသာစကားအသစ္မ်ား သင္ယူျခင္းႏွင့္ ေဘာလံုးအားကစားတို႔ကို စိတ္ဝင္စားပါသည္။


Previous 6/47 Next