Guy Peters photo

Guy Peters

Year 6 Class Teacher and Safeguarding Lead, PH

Guy သည္ University of Liverpool မွ ဥပေဒႏွင့္ စီးပြားေရးေလ့လာေရးျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သူသည္ ထိပ္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းတြင္ အလုပ္စတင္မလုပ္ခင္တြင္ လန္ဒန္တြင္ PGCE ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီက Hertfordshire ရွိ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္လည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ upper key stage 2 တြင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ သင္ၾကားေရးအေတြ႕အၾကံဳရွိခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းတစ္ခုလံုး၏ အဂၤလိပ္စာပိုင္းတြင္ တိုးတက္ေစရန္ အစပ်ိဳးမႈမ်ားကိုလည္း ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနယ္ပယ္၌လည္း နက္ရႈိင္းေသာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ က်ယ္ျပန္႔မွ်တေသာ ပညာေရး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သူသည္ သင္ရိုးျပင္ပေလ့လာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ တန္ဖိုးကိုလည္း ယံုၾကည္ပါသည္။ သူ၏ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ စာဖတ္ျခင္း ရပ္ဘီကစားျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလာျခင္းတို႔ကို ႏွစ္သက္ပါသည္။


Previous 21/50 Next