ေနာက္သို႔
Matthew Chapillon photo

Matthew Chapillon

English Teacher and Year 5 Class Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Matthew Chapillon သည္ စင္ကာပူရွိ Dulwich College (DCSG)မွ ေျပာင္းေရြ႕လာျခင္းျဖစ္ၿပီး သူသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုေက်ာင္းကို စတင္တည္ေထာင္သူ ဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ Matthew သည္ တရုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ဘာသာ ရပ္မ်ား အထူးျပဳကာ Durham university (UK) မွ ဝိဇၨာဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ ပါသည္။ သူသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နီဂါတာျပည္နယ္ရွိ International University မွ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕၊ Open University (UK)မွ စာေပဝိဇၨာဘြဲ႕၊ လန္ဒန္တကၠသိုလ္ King’s College မွ PGCE လက္မွတ္ႏွင့္ University of Bath (UK) မွ ပညာေရးေလ့လာမႈ ဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕လြန္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ရရွိ ထားပါသည္။ Matthewသည္ အဂၤလန္ ႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မူလတန္းအတန္းပိုင္ဆရာ ႏွင့္ အလယ္တန္း အဂၤလိပ္စာဆရာအျဖစ္ ၁၃ႏွစ္တာ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ေရကူး နည္းျပတစ္ဦး လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ Matthew သည္ ေျပးျခင္း၊ ေယာဂက်င့္ျခင္းႏွင့္ စက္ဘီးစီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေလ့ရွိပါသည္။


Previous 24/31 Next