ေနာက္သို႔
Paddy Williams photo

Paddy Williams

Mathematics Teacher, Year 7/8 Form Tutor

Paddy Williams သည္ သူ၏ သင္ၾကားေရးအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကို လန္ဒန္ရွိ Dulwich College ေက်ာင္း၌ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ၆ ႏွစ္ၾကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး Star City ေက်ာင္းဝင္းတြင္ သခ်ၤာဘာသာရပ္သင္ၾကားေပးရန္ Dulwich အသိုင္းအဝုိင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ မတိုင္ခင္တြင္ သူသည္ University of Nottingham (UK) မွ သခၤ်ာဘာသာရပ္ျဖင့္ သိပၸံဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး University of Portsmouth မွ PGCE မရခင္တြင္ လန္ဒန္ႏွင့္ အဂၤလန္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ အဆင့္အတန္းျမင့္စားေသာက္ဆုိင္ စားဖိုမွဴးအျဖစ္ ၃ ႏွစ္ၾကာ လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။ Dulwich တြင္ သူသည္ သခ်ၤာဘာသာရပ္ကို အလယ္တန္းအသက္အရြယ္ပိုင္းကေလးမ်ားျဖစ္ေသာ Year 7s မွ ေနာက္ထပ္ သခ်ၤာ A level အထိ သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စက္ဘီးစီးအသင္းအားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခရီးမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအား ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး အေဆာင္မွဴးႏွင့္ ရပ္ဘီနည္းျပလည္း လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သူသည္ ကင္ညာႏွင့္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံရွိ Wellington College တို႔တြင္ စာသင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီက အစ္စတန္ဘူလ္ၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း၏ သခ်ၤာဌာန ဌာနမွဴးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဌာန၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား တီထြင္ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားရွိေသာ ပံုရိပ္တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ အစပ်ိဳးမႈမ်ား ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူသည္ IB Diploma ႏွင့္ IGCSE သင္ၾကားရာတြင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူျဖစ္ၿပီး DCY တြင္လည္း ထုိအတန္းႏွစ္ခုကို ကူညီသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။


Previous 35/47 Next