ေနာက္သို႔
Patrick Devlin photo

Patrick Devlin

P.E. Teacher and Coordinator, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Patrick သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ရွက္ဖီးၿမိဳ႕မွျဖစ္ၿပီး ကာယပညာ အား ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ ၅ ႏွစ္ၾကာ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၆ ႏွစ္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူရွိ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ Patrick သည္ ကာယပညာဌာနမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္သင္ၾကားမႈမ်ား ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္အျပင္ ပညာေရးကာယပညာ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးအျဖစ္ပါ တာဝန္ယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဦးေဆာင္မႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရွိပါသည္။ သူသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Sheffield Hallam University မွ အားကစားႏွင့္ အပန္းေျဖမႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္ျဖင့္ သိပၸံဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံ University of Sheffild Hallam မွ ဘြဲ႕လြန္လက္မွတ္အား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပညာေရးျဖင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

Patrick သည္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိေသာ ေဘာလံုး၊ ဘက္စကတ္ေဘာ၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္ႏွင့္ ၾကက္ေတာင္ရိုက္အသင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အားကစားအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ နည္းျပလုပ္ခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳလည္းရွိပါသည္။ သူသည္ ေဘာလံုး (The FA)၊ ဘက္စကတ္ေဘာ (EBA)၊ Rugby Union (RFU) ႏွင့္ Trampolining (ၿဗိတိန္ကၽြမ္းဘား) တို႔တြင္ နည္းျပလက္မွတ္ရရွိထားသည္။ Patrick သည္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ အားကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ စာမသင္ၾကားေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ သူသည္ ေဘာလံုးကြင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း အေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ သူသည္ ခရီးသြားလာရျခင္းကို အလြန္စိတ္ဝင္စားၿပီး အင္ဒိုနီးရွားရွိ Mount Rinjani ၏ ေတာင္ထိပ္ႏွင့္ ေဘာ္နီယိုကၽြန္းရွိ Mount Kinabalu တို႔တြင္ ေတာင္တက္ျခင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေရငုပ္ျခင္း အစရွိသည့္ စြန္စားခရီးမ်ားသြားခဲ့ပါသည္။


Previous 36/47 Next